Voicemailinspreken.nl

Voicemailinspreken.nl

Hallo! De site waarop je nu dit bericht leest, is mijn voice over site. Hierop staan voorbeelden van mijn voice over werk. Bedrijfsfilmpjes, commercials, en alle andere toepassingen waarvoor een stem gebruikt wordt. Een van die toepassingen is telefonie. Voor een deel van het telefoonstemmen-gebeuren heb ik een andere site opgericht, namelijk voicemailinspreken.nl. Hieronder wat meer uitleg over deze site, en telefoon teksten in het algemeen.

Telefoonstem doorkiesmenu

Een telefoonstem. Iedereen kent het wel, je belt een bedrijf en je wordt in de wacht gezet door een stem die zegt:” Al onze medewerkers zijn in gesprek, een ogenblik geduld alstublieft”. Of je belt een (vaak wat groter) bedrijf, omdat je, ik zeg maar wat (en hoe herkenbaar), je telefoonabonnement wilt stopzetten. Je krijgt vervolgens meerdere doorkiesmenu’s te horen, en uiteindelijk hoor je “Heeft u een vraag over uw factuur, toets 1, Wilt u een verhuizing doorgeven, toets 2, Wilt u uw abonnement beëindigen, toets 3” Dus je kiest 3 en hoort:” Wilt u uw abonnement over een maand beëindigen, toets 1, Wilt u uw abonnement dan toch maar niet beëindigen, toets 2, Wilt u uw abonnement nu beëindigen, toets 3”. Geintje. Nou ja, het zou zo maar kunnen. Je hoort de gekste dingen.

Zelf een voicemail inspreken

Maar je snapt wat ik bedoel, telefonie toepassingen dus. Veel mensen vinden het al moeilijk om hun eigen voicemail in te spreken. Of hebben een klein bedrijf , en hebben een ‘buiten openingstijden’ melding nodig, maar willen dit zelf niet inspreken. Omdat ze niet durven, hun stem niet mooi genoeg vinden, of een buitenlands accent hebben, en niet willen dat de klanten in het eerste contact denken dat ze met buitenlanders te maken hebben. Dat laatste is wel wat verdrietig maar het werkt helaas wel voor sommigen wel zo.

voicemail mp3 uploaden naar je provider

Daarom heb ik de site voicemailinspreken.nl opgezet. Deze site is alleen voor voicemails. De site voicemailinspreken.nl is bedoeld voor particulieren en kleine bedrijfjes die alleen een voicemail bericht nodig hebben. Voicemails lever ik meestal als mp3 in goede kwaliteit met de ingesproken tekst. Gewoon per mail. Het is nogal eens voorgekomen dat klanten me daarna belden met de vraag ‘hoe krijg ik de mp3 op mijn voicemail?”.

Het is ook eens gebeurd dat ik een opdracht kreeg tot inspreken van een voicemail en dat de klant in kwestie me een week erna belde met de melding dat als mensen zijn telefoon belden de ingesproken voicemail niet hoorde. Hoe kon dat? Voor de goede orde, ik had meneer een mp3 gestuurd, wist verder niet eens zijn telefoonnummer.

Sommige providers bieden de service dat je je voicemailbericht kan uploaden, maar velen ook niet. Bij een zakelijk account kan dit meestal wel. Sowieso bij KPN, weet ik. Maar bij andere providers niet. Dan raad ik de klant meestal aan om de mp3 af te spelen en met de telefoon op speaker / luidspreker de voicemail af te spelen, en tegelijk op te nemen. Lijk wat ouderwets (en dat is het eigenlijk ook wel) maar werkt prima.

Offerte voor andere teksten

Wil je telefoonmenu’s, meer tekst en meldingen of langere teksten dan kan dit via info@elinevoiceover.nl. Je stuurt de teksten en krijgt dan binnen twee dagen een offerte van me. Ik hoor dan graag bij de aanvraag welk formaat audio je wilt ontvangen, en uit hoeveel verschillende files / prompts de teksten bestaan. De offerte maak ik dan op basis van het aantal woorden, aantal prompts, al dan niet meertaligheid en het gebruik. Met het gebruik bedoel ik bijvoorbeeld voor hoeveel bedrijven of toepassingen deze teksten gebruikt worden, zijn het generieke teksten ja of nee. Bijvoorbeeld ‘een ogenblik geduld alstublieft, u wordt zo spoedig mogelijk geholpen’ is voor vele bedrijven inzetbaar, en kost meer dan ‘Welkom bij ‘bedrijfsnaam’’, wat alleen voor dat bedrijf gebruikt kan worden.

Zakelijke telefoon tekst

Zakelijke klanten met grotere bedrijven hebben meestal meer tekst nodig. Denk aan een ‘buitenopeningstijden’ melding, maar ook een ‘wachtstand’, een ‘tijdensvakanties’, of ‘feestdagen’ melding. Tijdens openingstijden menu’s zodat de klant uitkomt bij de afdeling die hem meteen kan helpen. Voorbeelden van telefoonteksten vind je in een andere post op deze site. Voor ene offerte ontvang ik graag te teksten op info@elinevoiceover.nl